IN MEMORIAM Henk Zwartepoorte

 

 

Tot mijn grote verdriet moet ik bekend maken dat Henk Zwartepoorte totaal onverwachts is overleden. Henk was de gepassioneerde grondlegger en voorzitter van “Stichting ReHerp”.

 

We waren nog maar net op gang gekomen met de realisatie van zijn droom; een organisatie die sterk bedreigde reptielen en amfibieën verzorgt en fokt om deze later in hun oorspronkelijke leefomgeving te herintroduceren met medewerking van de lokale bevolking.

 

Dankzij zijn inzet, kennis en uitgebreide netwerk was hij daar zeker toe in staat. Als reptielen- en amfibieënverzorger genoot Henk in de dierentuinwereld grote bekendheid. Niet alleen in de dieren-tuinwereld maar ook bij particuliere houders van deze koudbloedige dieren was Henk een veel gevraagde autoriteit. Henk heeft dan ook talloze functies bekleed bij zowel nationale als internationale organisaties die zich professioneel bezighielden met het houden van reptielen en amfibieën.

 

Maar Henk was niet alleen een icoon in zijn vakgebied, hij was ook een heel fijn mens.

 

In al zijn hoedanigheden zullen we hem ongelooflijk missen. Namens “Stichting ReHerp” wil ik zijn vrouw Mary heel veel kracht toewensen om dit verlies te dragen.

 

Wij allen zullen onze Henk missen…

 

Rust zacht kerel.

 

Chris Peters (secretaris); namens het Bestuur.

English website: www.ReHerp.com

Facebook: https://www.facebook.com/reherp

 

ReHerp kweekt sterk bedreigde reptielen en amfibieën voor terugplaatsing in de natuur.

De zorg om het verlies van de biodiversiteit in onze wereld wordt steeds groter.

Niet alleen grote zoogdieren zoals de panda of de tijger worden met uitsterven bedreigd.

Ook kleine, minder aaibare diersoorten zoals reptielen en amfibieën dreigen voorgoed te verdwijnen. Als er dieren uit het ecosysteem verdwijnen, kan zo'n heel systeem ineenstorten.

Met het verlies van plant-en diersoorten, verliezen wij misschien wel het medicijn tegen bepaalde vormen van kanker of tegen Alzheimer.....

Er zijn verschillende oorzaken voor de achteruitgang van deze soorten. De belangrijkste zijn:

            - verlies van leefgebied

            - vervuiling

            - illegale dierenhandel (o.a. voor consumptie!)

Helpt U mee het tij te keren?

ReHerp is opgericht in 2015 door oud-medewerkers van Diergaarde Blijdorp. Hun kennis en ervaring is van onschatbare waarde voor het werken met deze kwetsbare dieren. En de internationale netwerken die zij in tientallen jaren hebben opgebouwd, zijn onmisbaar bij het herplaatsen van dieren in het land van herkomst. Want dat is waar het bij ReHerp om draait: niet alleen kweken met bedreigde dieren maar tegelijk in het gebied van herkomst projecten opzetten om de dieren weer terug te kunnen plaatsen in de natuur.

De ReHerp kweekgroepen worden gevormd uit bestaande fokprogramma's van dierentuinen en particulieren, in beslag genomen dieren en nakweekdieren van locale partners.

Er is al een startonderkomen gevonden bij Reptielen Zoo Serpo in Rijswijk. Met diverse dierentuinen word onderhandeld om ook daar kweekcentra te openen. Ook zijn er contacten met particuliere kwekers. Door intensieve samenwerking tussen organisaties in Europa en in de landen van herkomst kan ReHerp daadwerkelijk veel betekenen.

Hoe kunt u helpen?

Met uw hulp kunnen we de doelstellingen van Reherp realiseren. Daarvoor is geld nodig.

 

- Op de eerste plaats voor de opvang van dieren in het kweekcentrum:

            - transportkosten

            - quarantainefaciliteiten

            - DNA onderzoek om de exacte (onder)soort te bepalen

            - Medische testen op de aanwezigheid van ziektekiemen

 

- Vervolgens voor het kweken van de dieren:

            - klimaatkamers (UV- en warmtelampen)

            - verzorgingskosten

            - voeding

            - veterinaire zorg

 

- Uiteindelijk het vervoer naar de thuisland:

            - internationale reisdocumenten

            - transportkosten

            - verplichte medische keuring met bijbehorende testen

 

- Terug in de natuur:

            - bescherming van het leefgebied

            - zenders

 

In november 2015 werd een start gemaakt met het kweken van Egyptische landschildpadden. De Vietnamese waterschildpad is de tweede soort waarmee ReHerp een steentje gaat bijdragen aan het herstel van diersoorten in hun natuurlijke leefgebied.

Tien dieren die in Blijdorp uit het ei zijn gekropen, vormen sinds januari 2016 een deel van de ReHerp kweekcollectie. Deze kritiek bedreigde diersoort werd tot 2007 in het wild uitgestorven gewaand. In centraal Vietnam is toen in afgelegen gebieden een klein aantal dieren ontdekt. De dieren die door ReHerp gefokt worden, kunnen later in Vietnam worden teruggeplaatst. Een leefgebied herstelproject in Vietnam is in ontwikkeling, samen met de Vietnamese overheid en plaatselijke partners zoals het 'Asian Turtle Program' en 'Education for Nature Vietnam'

Doneren

Help mee!

Klik hier om te doneren.

Of stort uw bijdrage rechtstreeks op bankrekening: NL04 TRIO 0391 0246 20

T.n.v. Stichting ReHerp, Rotterdam