Waarom kweken in gevangenschap ?
 

Reherp bestaat uit vrijwilligers die ook beroepsmatig met de Herpetofauna aan het werk zijn. Vanuit die werkzaamheden is geconstateerd dat een aantal soorten hagedissen, schildpadden, kikkers en salamanders sterk in hun voortbestaan worden bedreigd. Dat heeft verschillende oorzaken zoals: het verdwijnen van leefgebied, het wegvangen voor verkoop of consumptie en ziekten onder met name amfibieën.

Vanuit onze betrokkenheid willen wij ons steentje bijdragen aan het behoud van de biodiversiteit, in ons geval specifiek op het terrein van de Herpetofauna. Naast de publicitaire aandacht die wij willen vestigen op de bedreigde status van diverse soorten, gaan we ook zelf aan de slag met het op peil brengen van natuurlijke populaties. Dit doen we  door middel van het nakweken van een aantal soorten.

Reherp zet vanuit haar deskundigheid in op het kweken van reptielen en amfibieën onder gecontroleerde omstandigheden. Daarbij werken wij volegnsveterinaire protocollen en hygiëne voorschriften. Ook op het vlak van de genetische diversiteit wordt passende expertise ingezet. En dit alles zonder enig commercieel oogmerk. Het terugbrengen van nakweek dieren naar hun oorspronkelijke leefgebied is ons uiteindelijke doel. Voorwaarde is wel dat de condities en omstandigheden in het land van herkomst de kans op succes garanderen. Medewerking van de autoriteiten ter plaatse vergt dan ook de nodige voorbereiding. Herstel van de soorten en het leefgebied kan alleen slagen wanneer de lokale bevolking en de overheid hierin een uiterst belangrijke rol spelen.

Natuurlijk is Reherp niet de enige organisatie ter wereld die zich op de wijze inzet. Zo zijn er elders successen te melden over bijvoorbeeld de Round Island Boa (Casarea dussumieri), die ernstig werd bedreigd op Mauritius (Round Island). Op het slechts 159 ha grote eiland leven nu nog 500 exemplaren. Een belangrijke actie was het uitroeien van de geïmporteerde konijnen en geiten op het eiland. Daarnaast is de regering van Mauritius en de Mauritaanse Wildlife Foundation bezig met een intensief herstelprogramma voor het habtitat. Een fokprogramma is begeleid door de Jersey Wildlife Preservation Trust. De Reherp stichting zal dan ook nauw samenwerken met initiatieven in het oorspronkelijke leefgebied.

Een voorbeeld van een beschermingsactie rondom amfibieën is het veiligstellen van een gebied in Colombia voor de pijlgifkikker (Rana terribilis) die met name wordt bedreigd door goudzoekers in hun leefgebied. Om goud te winnen, wordt namelijk cyanide in de beken geloosd. Een reservaat in het Choco Forest wordt beheerd door de plaatselijke natuurorganisatie Fundacion ProAves. Bij het herstel en fokprogramma is o.a. de Como Zoo uit het Amerikaanse Minnesota betrokken.
Het feit dat op dit terrein achterliggende jaren successen zijn geboekt, vormt een goede basis voor het verbreden naar andere soorten.
 

Reherp werkt vanuit haar grote netwerk en opgebouwde expertise. Door het (voormalig) dienstverband van initiatiefnemers bij o.a. Blijdorp Zoo en Ouwehands dierenpark zijn er wereldwijd contacten opgebouwd. Die maken het mogelijk om succesvol te zijn op zowel het terrein van het verkrijgen van ouderdieren (vaak in bruikleen), het op juiste wijze voortplanten van de doelsoorten (o.a. Shinisaurus) en het verantwoord laten opgroeien. En vervolgens het begeleid overbrengen naar hun oorspronkelijke leefgebieden (in o.a. Vietnam, Egypte, China en Panama) . Daarmee hopen we een  bijdrage te leveren aan het behoud en de ontwikkeling van de biodiversiteit.