• Testudo kleinmanni

  Kleinman's schildpad (Testudo kleinmanni), ook vaak Griekse landschildpad genoemd en soms Leith's schildpad, is een ernstig bedreigde schildpadsoort.

  Ooit leefden ze in Egypte en Libië, maar hun leefomgeving in Egypte is bijna verwoest en de Egyptische landschildpad is daar bijna helemaal uitgestorven. Er zijn nog twee populaties in Libië, maar hun leefomgeving langs de kust is verwoest door menselijk ingrijpen. Achteruitgang van hun leefomgeving en illegale huisdierenhandel drukken zwaar op de soort, ze worden ook bejaagd door de lokale bevolking als ingrediënt voor medicijnen. De populatie loopt nog steeds terug en hun uitsterven is een reële mogelijkheid wanneer de achteruitgang van hun leefomgeving en de illegale handel doorgaat in hetzelfde tempo als nu.

  Op de IUCN Redlist is de Griekse landschildpad geclassificeerd als CR A2abcd+3d. Minder dan drie Testudo-generaties geleden waren er naar schatting 55-56000 volwassen schildpadden. Vandaag zijn er ongeveer 7500 over en hun achteruitgang gaat door als gevolg van de verwoesting van hun leefomgeving en onhoudbare exploitatie. Hoewel de eerste bedreiging iets verbeterd is, heeft de illegale huisdierenhandel de populatie teruggebracht tot ongeveer 1000 volwassen schildpadden in twee of drie onderpopulaties. Gegeven het feit dat T. kleinmanni een soort is die maar langzaam volgroeid raakt en weinig nakomelingen krijgt, is het waarschijnlijk dat dit aantal te weinig is voor een levensvatbare populatie, wat op termijn kan leiden tot uitsterven van de soort in het wild.

 • Mauremys annamensis

  De Annam-waterschildpad, ook wel Annam moerasschildpad of Annam beekschildpad genoemd, (Mauremys annamensis) is een schildpadsoort uit de familie der Geoemydidae.

  Endemisch in een klein gebied in Centraal-Vietnam, waren ze overvloedig aanwezig in de dertiger jaren, maar alle veldonderzoeken na 1941 hebben geen exemplaren in het wild meer opgeleverd. Hoewel ze soms in de handel werden gezien als voedsel, waren ze nog niet uitgestorven in het wild. In 2006 werd een populatie M. annamnesis in het wild gevonden dichtbij Hội An in de Quảng Nam provincie. Ondanks hun zeldzaamheid werden er soms exemplaren te koop aangeboden in China en Hong Kong en werden ze illegaal geïmporteerd in de USA.

  Een klein aantal werd op Hainan Eiland in Zuid-China gekweekt in gevangenschap en ook in het Cúc Phuong Turtle Conservation Center gelegen in het Cúc Phuong National Parc in Noord-Vietnam. De soort is echter bijna uitgestorven in het wild omdat de illegale jacht klaarblijkelijk nog steeds doorgaat.

 • Shinisaurus crocodilurus

  De Chinese krokodilstaarthagedis (Shinisaurus crocodilus) is een semi-aquatische soort die alleen gevonden wordt in de koele bossen in de Hunan, Guangxi en Guisho provincies van China en in de Quảng Ninh provincie in Vietnam.

  Een onderzoek uit 2008 maakte een schatting dat er 950 krokodilstaarthagedissen over waren in China. Minder dan 200 exemplaren zijn er over in Vietnam en tot 2013 werd het overgrote deel van de populatie in Vietnam gevangen en verkocht in Zuid-China (Guangxi provincie). Verlies van leefomgeving is de grootste bedreiging voor deze soort. Voordat het een CITES-beschermde soort werd, gebeurde het soms dat ze werden geïmporteerd voor de huisdierenhandel, wat ook bijdroeg aan hun achteruitgang. In 2014 kregen ze de status van IUCN Red List bedreigd (EN), gebaseerd op de ernstige fragmentatie van hun leefomgeving en achteruitgang van de populatie.