Laatste nieuws

2. dec, 2018
Na het overlijden van Henk Zwartepoorte, onze drijvende kracht,  is de ontwikkeling van ReHerp stil gevallen. In het bestuur is diverse keren gesproken over de mogelijkheden om het gemis van een leidende kracht (met een goed netwerk binnen de reptielenwereld en organisaties in “range countries”) weer te compenseren.
 
We hebben moeten constateren dat we daarin tot op heden niet geslaagd zijn. In de praktijk komen we niet veel verder dan dat een aantal vrijwilligers zich met hart en ziel inzet om de bestaande reptielencollectie van ReHerp op de beste wijze te verzorgen.
 
Daarnaast blijven uit Egypte en andere landen voor herintroductie alarmerende berichten komen waaruit blijkt dat herplaatsen van dieren de komende jaren geen optie is.
Zonder uitzicht te hebben op mogelijkheden tot herintroductie van de betreffende soorten in het wild, komt de oorspronkelijke doelstelling van ReHerp zwaar onder druk te staan. We hebben als bestuur daarom ook serieus nagedacht over de toekomst van ReHerp.
 
Op grond van de bovenstaande overwegingen heeft het ReHERP-bestuur besloten om de samenwerking met Blijdorp, Ouwehands dierenpark en andere partners waar ReHERP mee heeft samengewerkt te benutten om de dierencollectie in de komende tijd elders onder te brengen, waar ze onderdeel zullen zijn van populaties die gemanaged worden door mensen die gedreven worden door dezelfde natuurbeschermingsgedachten als die welke ReHERP onderschrijft.
 
We zijn blij te kunnen melden dat een deel van de ReHerp diercollectie, in samenspraak met de instanties die deze dieren in eerste plaats hadden gedoneerd, weer terug zal gaan naar Blijdorp. Een ander deel zal op andere EAZA/ESF locaties worden ondergebracht.
 
We zien deze ontwikkeling dan ook als een mogelijkheid waarbij de kansen op herintroductie van de ReHERP-dieren op langere termijn beter gewaarborgd kunnen worden.
 
De donatiegelden die wij van u mochten ontvangen, zullen aangewend worden om de benodigde documenten, de transportkosten en de veterinaire testen te bekostigen. Het resterende saldo zal worden gedoneerd aan de instanties/ locaties waar de Reherpdieren zijn ondergebracht.
 
We hopen dat u begrip voor deze situatie heeft en dit inzicht met ons kunt delen.
 
Dank voor uw betrokkenheid en steun die ons in staat stelden ons in te zetten voor de Reherp foundation,
 
Mary Vriens
Nick van den Berg
Koos van Leeuwen
27. jan, 2018

Beste vrienden van ReHerp,
 
Na lang wikken en wegen ben ik tot het besluit gekomen dat ik mij terugtrek als bestuurder van Stichting ReHerp. Het was echt geen gemakkelijke beslissing.
 
Vanaf het begin ben ik samen met Henk Zwartepoorte, Ton Dorresteijn, Willem Schaftenaar en vele anderen, nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van Stichting ReHerp. Als mede-oprichter heb ik samen met onze Henk bij de notaris de notariële akte ondertekend die de Stichting ReHerp haar bestaansrecht gaf.
 
Het samen met oud-collega’s en enthousiaste reptielen- en amfibieënliefhebbers oprichten van ReHerp was een heel inspirerende periode. Er werd een mooie locatie gevonden en een uitstekende samenwerking opgebouwd met Serpo. Dat alles was heel veelbelovend.
Zoals iedereen natuurlijk weet was het overlijden van onze zo gewaardeerde Henk een enorme klap voor alle betrokkenen. Toch wisten we met ons allen verder te gaan en verder te bouwen aan stichting ReHerp. Een fantastische prestatie vind ik.
 
Mijn verhuizing naar Noord-Limburg, mijn geringere mobiliteit en mijn afgenomen fysieke gesteldheid hebben de betrokkenheid die ik kan leveren echter jammer genoeg drastisch verminderd. Er kan bijvoorbeeld niet meer bij mij vergaderd worden e.d. Dat vind ik echt erg. Zeker omdat ik juist 100% inzet wil leveren. Maar dat gaat dus niet en daarom heb ik besloten mijn secretarisfunctie ter beschikking te stellen.
Natuurlijk wil ik op de hoogte blijven van de ontwikkelingen, maar dan niet meer als actief bestuurslid.
 
Graag bedank ik iedereen voor de fijne samenwerking en spreek ik de hoop uit dat Stichting ReHerp een goede toekomst tegemoet gaat.
 
Met vriendelijke groet,
 
Chris Peters.   

9. sep, 2017

'Mijn verzorgdag begon goed toen ik bij de broedstoof geroepen werd. Inderdaad, uit één van de eieren was een Mauremysjong zich aan het bevrijden. Het diertje heeft er de hele dag over gedaan en zich in alle rust naar buiten gewerkt. Zoals het hoort kon hij dat geheel op eigen kracht.

Ik had alle tijd om een verblijf klaar te maken: een muizenbak (een hele bak voor zo’n klein dier leek me wat overdreven) in één van de al klaar staande bakken.

Toen het diertje vrij was kon ik vaststellen dat de dooierrest vrijwel geheel geresorbeerd was en het plastron bijna gesloten. Volgens het boekje. Het schepsel kon meteen mee in de weegcyclus: 9.0 gram.

De foto’s doen verslag van de dag. De stukjes substraat die zichtbaar zijn zaten vastgeplakt omdat het dier nog niet in het water geweest was. Inmiddels zwemt hij rustig rond in zijn eerste behuizing en is helemaal schoon.'

John Boonman

25. aug, 2017

 

 

Onlangs ontving Mary Vriens, de partner van Henk Zwartepoorte en huidige voorzitter van de Stichting ReHerp onderstaande brief:

 

 

 

 

Lieve Mary,

Tijdens ons TSA / TFTSG Symposium in Charleston de afgelopen week heeft het ons 'Behler Award Committee' behaagd om onze waardering aan Henk te laten blijken door hem posthuum de 'Turtle Conservation Appreciation Award' aan te bieden tijdens het slot-diner, in aanwezigheid van bijna 300 van zijn vakgenoten en collega's.

Henk was een goede vriend, een vertrouwde collega, en een actieve en gewaardeerde deelnemer bij veel inspanningen en organisaties van ons schildpadgenootschap. We missen hem enorm, net als jij.

Zijn prijs is ingevoerd op onze Behler Award website op http://www.iucn-tftsg.org/behler/(scroll naar de onderkant en klik vervolgens door naar de volgende pagina op http://www.iucn-tftsg.org/appreciation-and-lifetime-achievement-awards/). We hopen dat je de foto leuk vindt.

Bijgevoegd is een pdf van het certificaat. We hebben ook een mooie ingelijste versie (glas en hout) van het certificaat dat Peter Paul van Dijk u de volgende keer naar Nederland zal brengen.

Het ga je goed,

Anders G.J. Rhodin, M.D.
      Voorzitter van de Raad, Turtle Conservancy
      Voorzitter Emeritus, IUCN / SSC Schildpad- en Zoetwaterschildpadspecialist
      Co-Chair, Turtle Conservation Fund
      Oprichter en directeur, Chelonian Research Foundation

 

Mary weet zeker dat Henk dit zeer gewaardeerd zou hebben.

29. jun, 2017

Ongeveer een week geleden trof Nick, op zijn dagelijks ronde, eieren aan in het landgedeelte van het verblijf van de volwassen Vietnamese moerasschildpadden, Mauremys annamensis. Daarmee was het eerste succes van het ReHerp-project een feit. Omdat de eieren helemaal op de bodem van het verblijf waren gelegd, ca 20 cm diep, zijn ze wellicht aan onze eerdere aandacht ontsnapt. Er kwamen acht eieren naar boven die er prima uitzagen. Omdat in een aantal ook al een kiemschijf zichtbaar was.is het denkbaar dat de eieren al een aantal dagen eerder gelegd waren. Omdat de temperatuur en vochtigheid in het verblijf op een veilig niveau liggen is het niet waarschijnlijk dat dat een probleem op zal leveren.

Omdat onze couveuse, het geschenk van de Medisch Instrumentele Dienst (MID) van het LangeLand Ziekenhuis, nog niet volledig ingericht en gestabiliseerd was, zijn de eieren eerst in de broedstoof van Serpo ondergebracht, deels ingegraven in Vermiculiet bij een temperatuur van 29 °C. Een paar dagen later was de couveuse stabiel en zijn de eieren overgebracht.
Omdat we in de literatuur geen  betrouwbare gegevens konden vinden over de omstandigheden van het uitbroeden van eieren van deze soort gaan we voorlopig maar af op de gegevens van verwante soorten. We rekenen dus op een incubatietijd van 70 – 90 dagen. We weten niet welke geslachtsverhouding we kunnen verwachten bij een incubatie bij 29 °C. Bij een hogere incubatietemperatuur ontstaan er doorgaans meer vrouwen dan mannen maar we kennen het kantelpunt voor deze soort niet. We weten ook niet of we nog meer legsels kunnen verwachten. Verwante soorten produceren soms met tussenpozen van 2 weken nog meer legsels. We blijven dus opletten. De ouders zijn in elk geval in alle opzichten uiterst actief.