15. feb, 2017

Huisvesting van de ReHerp dieren

De laatste weken hebben we aanzienlijke vooruitgang geboekt in het verbeteren van de huisvesting van de ReHerp dieren in de Serpo Zoo in Rijswijk. De ReHerp ruimte is met de zeer gewaardeerde hulp van het Serpo personeel nu goed verdeeld in twee gedeeltes. Daardoor kan er nu beter een warmer klimaat voor de Egyptische landschilpadden (Testudo kleinmanni) enerzijds gehandhaafd worden en een koeler voor de Vietnamese Moerasschildpadden (Mauremys annamensis) en de Chinese krokodilstaarthagedis (Shinisaurus crocodilurus) anderzijds. De laatste twee soorten zijn op dit moment in de laatste fase van een soort winterrust zodat ze nog niet al te veel aandacht nodig hebben. We zullen spoedig met het optimaliseren van hun behuizing beginnen zodat ook voor hen de zomer kan beginnen.

Tot op dit moment is de meeste aandacht uitgegaan naar de verblijven voor de Egyptische Landschildpadden. Er zijn nu 48 dieren in de ReHerp collectie, verdeeld over 5 groepen op basis van hun afkomst. Met uitzondering van drie paartjes en drie mannen zijn alle dieren jonge dieren in een leeftijd variërend tussen één en drie jaar. Na een observatieperiode van enkele weken waarin de jonge dieren individueel gehuisvest waren, hebben ze nu de beschikking over grotere oppervlaktes waarin ze rondlopen in groepen van 3 tot 5 dieren. De oorspronkelijke groepen zijn niet gemengd. Behalve dat de dieren daardoor individueel meer ruimte hebben is er nu ook meer keuze in temperatuur en vochtigheid. Alle verblijven hebben nu licht, warmte en Uv-lichtfaciliteiten die beter geregeld kunnen worden dan in de situatie van individuele huisvesting. Afgaande op hun gedrag en eetpatroon stellen de dieren deze verandering op prijs.

De drie volwassen koppels worden al vanaf het begin paarsgewijs gehouden in grotere behuizingen. Ze leefden al langer als paren. Omdat het om volwassen dieren gaat houden we rekening met de mogelijkheid dat er binnenkort eieren gelegd gaan worden. We hebben daarom al bakken met losse grond, zand en klei in de verblijven geplaatst. Dat houden we goed vochtig. Ook wegen we de vrouwtjes zeer regelmatig en houden we hun (graaf)gedrag in de gaten.

Het zou toch fantastisch zijn als we onze nieuwe broedstoof al spoedig in gebruik zouden kunnen nemen.