29. okt, 2016

Heel droevig nieuws.

Tot mijn grote verdriet moet ik bekend maken dat Henk Zwartepoorte totaal onverwachts is overleden. Henk was de gepassioneerde grondlegger en voorzitter van “Stichting ReHerp”.

We waren nog maar net op gang gekomen met de realisatie van zijn droom; een organisatie die sterk bedreigde reptielen en amfibieën verzorgt en fokt om deze later in hun oorspronkelijke leefomgeving te herintroduceren met medewerking van de lokale bevolking.

Dankzij zijn inzet, kennis en uitgebreide netwerk was hij daar zeker toe in staat. Als reptielen- en amfibieënverzorger genoot Henk in de dierentuinwereld grote bekendheid. Niet alleen in de dieren-tuinwereld maar ook bij particuliere houders van deze koudbloedige dieren was Henk een veel gevraagde autoriteit. Henk heeft dan ook talloze functies bekleed bij zowel nationale als internationale organisaties die zich professioneel bezighielden met het houden van reptielen en amfibieën.

Maar Henk was niet alleen een icoon in zijn vakgebied, hij was ook een heel fijn mens.

In al zijn hoedanigheden zullen we hem ongelooflijk missen. Namens “Stichting ReHerp” wil ik zijn vrouw Mary heel veel kracht toewensen om dit verlies te dragen.

Wij allen zullen onze Henk missen…

Rust zacht kerel.

Chris Peters (secretaris)

namens het Bestuur.