10. jun, 2016

Shinisaurus crocodilurus overleg in de Keulen Zoo.

10 Juni 2016 hebben ReHerp vertegenwoordigers Arthur Kalkhoven en Henk Zwartepoorte in de dierentuin van Keulen overleg gevoerd met curator reptielen en amfibieën Thomas Ziegler en verzorgingsstaflid Anna Rauhaus, studente Mona von Schingen, Truong Quang Nguyen van het Institute of Ecology and Biological Resources and Vietnam Academy of Science and Technology en ESF Shinisaurus stamboekhouder Michael Zollweg.

Onderwerpen van het gesprek waren de status van de krokodilstaarthagedis in het wild in Vietnam en China alsmede de mondiale populatie in gevangenschap. Dit in relatie tot het plan van de ReHerp stichting een fokprogramma te starten in het ReHerp fokcentrum in de Serpo Zoo in Rijswijk. Besproken werden de mogelijkheden voor in situ en ex situ kweekprojecten, stamboek/fokprogramma’s, samenwerking tussen ReHerp en EAZA dierentuinen en de European Studbook Foundation. Ook de taxonomie en isotopenonderzoek, bescherming en herstel kwamen aan de orde.


De mondiale gevangenschapspopulatie in dierentuinen telt 289 dieren waarvan 21.23.83 (127) in Europese EAZA dierentuinen, 60.33.30 (123) in Amerikaanse AZA dierentuinen en 39 in Azië. In Europa zijn de afgelopen 12 maanden 37 dieren gekweekt in 6 EAZA dierentuinen. De aantallen dieren in particuliere collecties zijn onbekend. Sommige kwekers zijn succesvol.

Geschat wordt dat in Vietnam slechts 100 dieren in het wild leven. De wilde populatie in China bedraagt rond de 900 dieren.

Zowel in Vietnam als in China zijn kweekcentra opgezet. In China zullen spoedig vanuit een kweekcentrum dieren in het wild in beschermde gebieden worden uitgezet. In het kweekcentrum zijn in 70 terraria reeds 200 dieren gekweekt. In Vietnam coördineert de Keulse dierentuin een kweekcentrum in het Me Linh biodiversiteitscentrum.

Er zijn serieuze plannen DNA en isotopenonderzoeken uit te voeren aan de wilde populaties in Vietnam en China.

Op basis van verschillen in morfologie is het zeer wel mogelijk dat er verschillende ondersoorten of zelfs soorten zijn. De onderzoeksresultaten zijn van groot belang voor een stamboek/fokprogramma. Op de reeds in gevangenschap gehouden dieren zal DNA en isotopenonderzoek worden uitgevoerd. De Keulse dierentuin zal hierin het initiatief nemen en hiertoe contact opnemen met EAZA Reptile Taxon Advisory Group vice voorzitter hagedissen Thomas Wilms van de Munster Zoo.

Met dit constructieve gesprek op 10 juni 2016 is een belangrijke basis voor toekomstige samenwerking gelegd.