27. aug, 2015

Reherp Stichting oficieel opgericht.

27 augustus 2015 is de Stichting ReHerp officieel van opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Op de foto tekenen Chris Peters en Henk Zwartepoorte de oprichtingsakte bij de notaris!