29. jun, 2017

Zomereieren

Ongeveer een week geleden trof Nick, op zijn dagelijks ronde, eieren aan in het landgedeelte van het verblijf van de volwassen Vietnamese moerasschildpadden, Mauremys annamensis. Daarmee was het eerste succes van het ReHerp-project een feit. Omdat de eieren helemaal op de bodem van het verblijf waren gelegd, ca 20 cm diep, zijn ze wellicht aan onze eerdere aandacht ontsnapt. Er kwamen acht eieren naar boven die er prima uitzagen. Omdat in een aantal ook al een kiemschijf zichtbaar was.is het denkbaar dat de eieren al een aantal dagen eerder gelegd waren. Omdat de temperatuur en vochtigheid in het verblijf op een veilig niveau liggen is het niet waarschijnlijk dat dat een probleem op zal leveren.

Omdat onze couveuse, het geschenk van de Medisch Instrumentele Dienst (MID) van het LangeLand Ziekenhuis, nog niet volledig ingericht en gestabiliseerd was, zijn de eieren eerst in de broedstoof van Serpo ondergebracht, deels ingegraven in Vermiculiet bij een temperatuur van 29 °C. Een paar dagen later was de couveuse stabiel en zijn de eieren overgebracht.
Omdat we in de literatuur geen  betrouwbare gegevens konden vinden over de omstandigheden van het uitbroeden van eieren van deze soort gaan we voorlopig maar af op de gegevens van verwante soorten. We rekenen dus op een incubatietijd van 70 – 90 dagen. We weten niet welke geslachtsverhouding we kunnen verwachten bij een incubatie bij 29 °C. Bij een hogere incubatietemperatuur ontstaan er doorgaans meer vrouwen dan mannen maar we kennen het kantelpunt voor deze soort niet. We weten ook niet of we nog meer legsels kunnen verwachten. Verwante soorten produceren soms met tussenpozen van 2 weken nog meer legsels. We blijven dus opletten. De ouders zijn in elk geval in alle opzichten uiterst actief.