2. dec, 2018

Bericht ReHerp december 2018

Na het overlijden van Henk Zwartepoorte, onze drijvende kracht,  is de ontwikkeling van ReHerp stil gevallen. In het bestuur is diverse keren gesproken over de mogelijkheden om het gemis van een leidende kracht (met een goed netwerk binnen de reptielenwereld en organisaties in “range countries”) weer te compenseren.
 
We hebben moeten constateren dat we daarin tot op heden niet geslaagd zijn. In de praktijk komen we niet veel verder dan dat een aantal vrijwilligers zich met hart en ziel inzet om de bestaande reptielencollectie van ReHerp op de beste wijze te verzorgen.
 
Daarnaast blijven uit Egypte en andere landen voor herintroductie alarmerende berichten komen waaruit blijkt dat herplaatsen van dieren de komende jaren geen optie is.
Zonder uitzicht te hebben op mogelijkheden tot herintroductie van de betreffende soorten in het wild, komt de oorspronkelijke doelstelling van ReHerp zwaar onder druk te staan. We hebben als bestuur daarom ook serieus nagedacht over de toekomst van ReHerp.
 
Op grond van de bovenstaande overwegingen heeft het ReHERP-bestuur besloten om de samenwerking met Blijdorp, Ouwehands dierenpark en andere partners waar ReHERP mee heeft samengewerkt te benutten om de dierencollectie in de komende tijd elders onder te brengen, waar ze onderdeel zullen zijn van populaties die gemanaged worden door mensen die gedreven worden door dezelfde natuurbeschermingsgedachten als die welke ReHERP onderschrijft.
 
We zijn blij te kunnen melden dat een deel van de ReHerp diercollectie, in samenspraak met de instanties die deze dieren in eerste plaats hadden gedoneerd, weer terug zal gaan naar Blijdorp. Een ander deel zal op andere EAZA/ESF locaties worden ondergebracht.
 
We zien deze ontwikkeling dan ook als een mogelijkheid waarbij de kansen op herintroductie van de ReHERP-dieren op langere termijn beter gewaarborgd kunnen worden.
 
De donatiegelden die wij van u mochten ontvangen, zullen aangewend worden om de benodigde documenten, de transportkosten en de veterinaire testen te bekostigen. Het resterende saldo zal worden gedoneerd aan de instanties/ locaties waar de Reherpdieren zijn ondergebracht.
 
We hopen dat u begrip voor deze situatie heeft en dit inzicht met ons kunt delen.
 
Dank voor uw betrokkenheid en steun die ons in staat stelden ons in te zetten voor de Reherp foundation,
 
Mary Vriens
Nick van den Berg
Koos van Leeuwen